Der er brug for din hjælp, så huset snart kan stå klar! Så kom og byd ind med det du kan!

VI HAR MANGE ARBEJDSOPGAVER!

Der er virkelig brug for frivillig hjælp til at få malet, spartlet og bygget på mange måder for at få huset klart, så det kan indvies og tages i brug. Der er så meget der kan hjælpes med, så der er til både dem med og uden muller og hvis du bare har en time hist og her, er det absolut bedre end ingenting. Al hjælp er velkomment og bliver modtaget med stor glæde og gavner os alle!!!

Så har du mulighed for at hjælpe, så kom endelig forbi!

Kig forbi mandage ml. kl. 15-19 og mød medlemmer fra bestyrelsen. Du kan også ringe til Henny Green ‪27 58 57 77‬, så kommer hun og åbner samt fortæller, hvad der skal laves.

Arbejdsgrupper

Husgruppen har drøftet de forskellige opgaver, der skal løses i forbindelse med at få Dronningmøllehuset op at stå. Det blev besluttet fremover at opdele husgruppen i mindre arbejdsgrupper med hver sin tovholder. Tovholderne udgør tilsammen Dronningmøllehusets styregruppe.

Under menupunktet Arbejdsgrupper, kan du se hvem der er tovholdere på de forskelllige arbejdsgrupper.