Økonomi

Borgerforeningen planlægger i første omgang at leje alle lokaler i den tidligere brugs, men skal selv kun råde over det oprindelige forretningslokale og et anretterkøkken samt adgang til toiletter. Resten af bygningen med to mindre butikslokaler plus et lokale til liberalt erhverv og en lejlighed på 1. salen skal Borgerforeningen stå for udlejningen af. 

Borgerforeningen har i marts 2019 ca. 400.000,- kr. til ombygning og istandsættelse af Dronningmøllehuset. Salget af folkeaktier har indbragt 125.000,-. Sammen med foreningens øvrige likvider råder foreningen således selv over i alt 200.000,- kr. og har derfor kunnet søge om – og har fået bevilget yderligere 200.000,- kr. fra LAG Gribskov-Halsnæs. 

LAG midlerne skal bruges til materialer og betaling af kloakmester (toiletter) og elektriker (elarbejde).

Ejeren af det hidtidige medborgerhus i Villingerød Skole har givet 36.000.- som kompensation for tidlig fraflytning. Det svarer til Borgerforeningens andel af første års husleje i Dronningmøllehuset. 

Kommunen støtter årligt Borgerforeningen med 20.000,- kr. Borgerforeningen vil søge kommunens Samskabelsespulje om tilskud til huslejen i de næste 2 år.

Udlejning af to forretninger, lokalet til liberalt erhverv samt bolig på 1. salen skal tilsammen indbringe den samlede husleje til ejeren af huset, i alt 20.000 kr. mdl.

Udlejning

En forretning på ca. 60 m2 er til leje for 6.000,- kr. + moms pr. mdr.

En lejlighed på første sal på ca. 78 m2 er til leje for 5.000,- + moms pr. mdr.