Information vedr. kampagne

Fællesskaber er noget vi bygger

Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Kampagnens næste ansøgningsfrist er  mandag den 16. september 2019 kl. 12.00.

Projektstøtten kan ansøges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø - både i byer og på landet. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet at støtte mellem 60-80 store og små projekter. 

Vedlagt denne mail finder I en invitation til ildsjæle, der arbejder med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø. Invitationen vejleder også til, hvordan man søger støtte til et projekt igennem kampagnen.

De Lokale Aktionsgrupper er en vigtig målgruppe for kampagnen, da det netop er jer, der har kontakten med ildsjælene rundt om i landet. I ved bedre end nogen, at det ofte er ildsjæle, der skaber værdi i landdistrikterne ved at udvikle nye samlingssteder, nye turismedestinationer og i bedste fald også nye arbejdspladser.

Læs mere om kampagnen på  www.underværker.dk   , hvor I kan se de tidligere støttede projekter og finde mere viden og inspiration.

Vi håber, at I vil være med og dele muligheden med jeres netværk.

Med venlig hilsen 

Susanne Abildgaard Rud

Underværkers kampagnesekretariat