Dronningmølle skal ikke længere være en by man kører igennem, men en by man kører til!

Vision betyder ifølge Dansk Retskrivningsordbog "forestilling om fremtiden". Det er meget godt beskrevet i forhold til Dronningmøllehuset. Fordi at forestille os, er det vi kan gøre lige nu. 

Initiativtagere, ja tak!

Jo flere der kan komme med idéer og input, jo større og mere bredt kan det blive, og endnu flere får lyst til at bruge denne her helt fantastiske mulighed. Det betyder dog også, at idéer ikke er nok. Der bliver brug for initiativtagere og nogle der følger en aktivitet "til døren".

Aktivitetsforslag

Vi har til vores møder i den foreløbige husgruppe arbejdet på visionerne på borgernes vegne, både ud fra gruppens første møde vedr. projektet, hvor der mødte mange motiverede og nysgerrige op, men også på baggrund af den summen og positive snak, vi har rundt om i byen.

Dronningmøllehuset vil ikke blot bidrage til et nyt blomstrende forretningsliv, som vi har set de seneste år. Husets multirum vil være omdrejningspunkt for lokalsamfundets mange forskellige aktiviteter.

Her kommer en samlet vision for stedet, som naturligvis ikke er endelig endnu, men giver et godt billede af, hvor vi bevæger os hen.

Socialt netværk

Et lokalt samlingssted giver mulighed for at interagere med andre og opbygge et socialt netværk. Det er vigtigt for sundheden, dvs. sundhedsfremmende. Det kan på det fysiske plan hjælpe os til at røre os mere eller måske skubbe os i gang med rygestop, vægttab mm. Det sociale netværk er også med til at fremme den mentale sundhed, så risikoen for at føle sig ensom bliver mindre. Mental og fysisk sundhed hænger sammen, det står ikke til at ændre. Et netværk åbner i det hele taget op for masser af nye muligheder. 

Et samlingssted gør det også muligt for unge og ældre at mødes og danne sunde relationer. Vi er jo i Dronningmølle som et hvilket som helst andet lokalsamfund. Her er unge og børnefamilier samt en gruppe af ældre. En god blanding, hvor alle kan bidrage og modtage.

Klubber

Rigtig mange klubber kan forankres i et lokalt mødested: Bogklub, strikkeklub, håndarbejdsklub, tegne-, maleklub (både for voksne og børn), bordtennis, brætspil, kortspil, bordfodbold, fysisk træning med instruktør (evt. med ældre der har brug for styrke balancen), børnegymnastik, yoga/pilates. IT/EDB, syng sammen, kor, dans mm. 

Arrangementer

Intimkoncerter, foredrag, fællessang, fællesspisning, banko, tegning efter model (croquis eller stilleben)

Der vil naturligvis være brugerbetaling på nogle af aktiviteterne, da der skal tages hensyn til udgifterne ved driften af lokalerne. 

Leje af Multisalen

Leje af multisalen til private fester som børnefødselsdage, bryllupper, konfirmationer mm, hvor der vil kunne bestilles mad udefra (gerne hos de lokale leverandører) eller selv medbringe det. Der vil være et anretterkøkken i tilknytning til multisalen.

Kultur og turisme

Der kan her være tale om foredrag kombineret med fællesspisning baseret på frivillig madlavning evt. samarbejde med de omliggende caféer.

Foredragene kan fx have fokus på Dronningmølle-egnen: historie, arkæologi, landbrug, natur, strand, vilde blomster, havebrug, svampe, fiskeri, fugleliv. Madlavningen kan måske inddrage egnens egne råvarer mm. 

Der kan også være foredrag af Dronningmølles ’profiler’ som fx lokale kunstnere, iværksættere m.v.

I børnenes ferier kan der fx arrangeres cykelture, ’spejderaktiviteter’, vandreture, skattejagter, dragefestival, beach volley.

På sigt kan Dronningmøllehuset måske fungere som oplysningsport for Kongernes Nordsjælland og være center for den lokale turistinformation i øvrigt. Hvad kan man se hvor? Hvordan kommer man dertil? Hvilke udstillinger er der. Hvor kan man leje/låne cykler? Hvilke Apps, foldere og oplysningstavler findes der?

Ovenstående er blot eksempler på aktiviteter der kunne være i forbindelse med Dronningmøllehuset. Der er uden tvivl mange andre, der ikke er nævnt. 

Der er dog et MEN. Alt det her kan ikke lade sig gøre uden ildsjæle og frivillig hjælp. Så tænk allerede nu på, hvad du kan gøre for at bidrage til, at Dronningmøllehuset kan blive en stor succes for os lokale, men også for turisterne og borgerne i de nær liggende byer.