Referat af møde med Home 16. april 2019

Møde med Jørn Blom Hansen, Home om leje/køb af Dronningmøllehuset

Vi stiler mod at leje huset med forkøbsret fra den 1/6 2019.

Huset har stået til salg i 3 år til 3,4, så vi må have nedslag i prisen. 

Home foreslog en aftale, hvor den leje vi betaler (240.000 årligt) bliver en opsparing i huset og fratrækkes ved overtagelse. Vi regner med at have købt huset inden 1/6 2020.

Hvis vi ikke har købt huset inden den 1/6 2020 skal der laves et tillæg til lejeaftalen om, at købet er udskudt med et år til 1/6 2021.

Vi ønsker ikke at betale det ønskede depositum, da vi forventer at købe huset.

Men hvis huset ikke er købt efter 2 år, kan der blive tale om at betale et depositum. 

Vi ønsker at leje huset uden moms. Udlejer har ikke haft hverken indgående eller udgående moms i forbindelse med huset i 3 år.

Køb af huset planlægges som et A.m.b.a. ( andelsselskab med begrænset ansvar ) Det betyder, at de deltagende kun hæfter med deres eget indskud i selskabet og ikke med hele deres formue.

Så snart ejeren har godkendt lejeaftalen og aftalen om købsprisen kan vi gå i gang med opmåling, ombygningen og indretning til vores lejere.

Ejeren skal give Henny en fuldmagt til at sørge for byggetilladelse til vinduer og døre hos Gribskov  kommune.

Vi kontakter SuperBrugsen i Gilleleje om rydning af lokalerne og nøgler. Mail er sendt til SuperBrugsen.

 

20.04.2019 jhl/hg