Referat af lokalgruppemødet d.11.3.2019

Foto: Lea Peters

Dagsordenpunkter som nedenfor

SuperBrugsen i Gilleleje som ejer de ting der står i ”Den gamle Brugs” vil, når vi har underskrevet lejekontrakten, selv rydde bygningen. Vi regner med at SuperBrugsen vil sætte container til affald op ved den gamle brugs.

Fordeling af kommende opgaver og ansvarsområder

Der bliver brug for en Håndværker/ handy gruppe til indretnings-/istandsættelse, når de bundne tilbudsarbejder på el og installationer er udført. Gruppen skal som det første stå for opsætning af væg til adskillelse af butikker og medborgerhus, og der skal indhentes tilbud på murerarbejde/ tømrerarbejde med henblik på vinduer mod strandvejen og i siden af huset. Jan-Helge og Tore bliver ansvarligfor Håndværker-og Handy gruppen, som forventes i gang til sommer. Tovholdere på plantegning og indretning el-entrepriser er Maj, Henny og Per.

PR- gruppe bliver nedsat med Lea Peters og Ann Poulsen som ansvarlige, Lea vil stå for ny hjemmeside til og om huset, og vil i nærmeste fremtid gøre PR for ønsket om frivillige hænder og orientere løbende på FB. Ann har i forvejen kontakter til lokalpressen. Lea har brug for at blive” fodret ” løbende, så hun ved hvad der rør sig og efterspørges i de forskellige grupper

Aktivitetsog kalender planlægningsgruppe for sommer og vinterhalvårets kommende aktiviteter, , fællesspisning, arrangementer m.v. iværksattes senere og tager sig i første omgang af overvejelser omkring indvielses markering. Ansvarlig for aktivitet og plan i fremtiden, Susan W. og flere.

Orientering om PR, v. Ann og Jan- Helge m.fl.

Den selvstændige hjemmeside v. Lea og PR- støtte og opbakning v. Ann etableres. Hjemmesiden skal have link til borgerforeningens hjemmeside og omvendt. Lea vil have siden klar til generalforsamlingen. D. 7. april.

PR for huset v. artikel i lokalavisen med direkte kontakt/ henvendelsesmulighed til Henny, står Jan- Helge og Henny for. Der er kontakt til journalist om snarlig artikel.

Tidspunkt for indflytnings-/indvielsesfest afventer at vi er kommet længere hen i processen.

Opsamling på konkrete aftaler.

Forslag om nedsættelse af styringsgruppe omkring Dronningmøllehuset, Vi nedsætteen overordnet selvstændig styregruppe for huset som består af ansvarlige for hver af de nedsatte grupper. Og gruppen har det overordnede ansvar for projekt Dronningmøllehuset, og refereretil borgerforeningens bestyrelse.

Næste møde i lokalgruppen for Dronningmøllehuset er onsdag d. 24.4. 2019 i den gamle skole. Kl. 19.00.

Invitation v. tovholder Lis og Judith. Tak for i dag.
Ref. Judith Andersen