Referat af mødet afholdt d. 23.10. 2018

"Lokalgruppen ” Aktivitets- og mødehus i Centrum”.

Til stede var: Henny Green, Ole Nørretranders, Lea Peters, Jan Helge Larsen, Christian Gade, Ann Poulsen, Lene Johansen, Lis Kroghsbo og Judith Andersen. Der var afbud fra, Michael White, Birte Peulicke, Susanne Eriksen og Karina Ellefsen.

Vi var knap så mange som ved forrige møde, derfor besluttede vi at holde mødet samlet, ud fra følgende dagsorden/ramme.

 1. Introduktion og hvor langt er vi med planerne nu

 2. Drøftelse hvad har vi brug for at arbejde videre med nu og på længere sigt

 3. Hvad går vi videre med og nye aftaler

 4. Tak for i dag

Ad. 1

Lea Peters og Jan Helge Larsen havde hver et oplæg ligesom Henny berettede om de seneste begivenheder fra finansieringsgruppens mødevirksomhed, blandt andet fra møde samme dags formiddag.

Plantegningen for bygning med indretning forelå til mødet v. Henny Green. Orienteringsfolder med plantegning til uddeling v. Lea Peters. Tekstforslag til PR- kort til brug til udlevering og eller fremsendelse til alle, med opfordring til at tegne folkeaktier som en del af finansieringen v. Jan Helge.

Se vedlagte fotos.

Ad 2

Med udgangspunkt i oplæggene og de gode ideer fra seneste møde i lokalgruppen, drøftede vi hvordan vi kunne holde gejsten om det nye aktivitets- og mødehus oppe. Der er brug for løbende informationer. Orienteringsfolderen og kortet med opfordring til folkeaktier kan sammen med Indlæg på Facebook som Lea havde klar til mødet d.d. kan sammen med information på Borgerforeningens hjemmeside sikre den fortsatte lokale forankring.

Forslag til tekst på bagsiden af kort

Henny oplyste at de foreløbige forhandlingerne med ejeren af den gamle brugs er forløbet positivt. Dog har ejeren ikke ville bekoste den halvdel af ombygningen som vi i første omgang havde håbet på. Der er et nyt forhandlingsforslag under udarbejdelse, v. Henny og Jan Helge.

Det er tydeligvis nødvendigt at kombinere den lokale positive stemning og opbakning, omkring det kommende aktivitets- og mødehus, både med lokale midler i form af folkeaktier, kommunale midler og fondsmidler. Herigennem bliver det muligt at få midler fra LAG (lokale aktivitets grupper) og at søge andre fondsmidler.

Ad 3

 • Der er første frist for ansøgning af LAG midler d. 1. december, hvilket vi går efter, i LAG kræves medfinansiering, derfor folkeaktietanken. Desuden søger vi andre fondsmidler blandt andet Nordea- fonden som kan give op til 100.000 kr. Det er Henny og Jan Helge der vil søge fondsmidlerne.

 • Vi drøftede desuden et muligt tilskud fra borgerforeningens kasse på f.eks. 50.000, som lån.

 • Vi bestemte os for at invitere til et stormøde omkring det nye aktivitets- og mødehus. Datoen er

  foreløbig fastlagt til mandag d. 26. november. Henny reserverer lokale på Tingbakkeskole og inviterer Dorte Kiilrich fra Gribskov erhvervscenter til at komme. Henny vil også tage kontakt til ” det gamle posthus” i Gilleleje omkring deres erfaringer.

 • Ann Poulsen kontakter inden ”Stormødet” lokalpressen og får en journalist til at skrive en artikel om vores drømme og de aktuelle konkrete planer for huset m.m.

 • Kommunen forventes fortsat at bidrage med det faste årlige bidrag på 20.000,- kr. Judith vil undersøge om Gribskov kommune vil kunne bidrage yderligere til den del af aktivitetshuset som kunne blive netværksskabende socialt og frivilligt arbejde. Vi har frivillige lokale kræfter der både kan stå for grupper for børn og for voksne.

 • Lea P, lægger informations- video på Facebook med opfordring til at alle deler.

 • Henny og Jan Helge går i trykken med opfordringen til folkeaktier. Vista print er billigst- og kortene

  betales af borgerforeningens midler.

 • Desuden arbejder vi på at få et banner på grunden foran ” det ny aktivitets- og mødehus” op at stå.

  Lea vil bidrage med design og borgerforeningen vil betale banneret.

 • Vi bestemte desuden at nedsætte en hurtigt arbejdende budgetgruppe, bestående af Christian

  Gade, Lis Kroghsbo og Ole Nørretranders. Gruppen påtager sig at opsætte et foreløbigt budget for fernisering og drift. Forventet udgiftsside, og forventet indtægtsside. Budgettet skal ligge klar til brug for anbefalingen af køb af folkeaktierne ved stormødet og til brug for arbejdet med at skaffe de nødvendige midler i det hele taget.

 • Alle store og små arbejdsgruppe- opgaver skal være klar inden d. 19.november hvor vi igen holder møde i Lokalgruppen kl. 19.00 i medborgerhuset.

 • På mødet d. 19. november melder alle tilbage så vi med stor sikkerhed, kan forelægge de planerne for husets brug, husets drift, budget og finansieringsforslag. På stormødet d. 26. november kan vi forhåbentlig få tegnet rigtig mange folkeaktier, og også få tegnet endnu flere i tiden efter mødet.

 • Invitationen til stormøde skal ud snarest muligt og senest i forbindelse med mødet d. 19. november.

  Ad 4)
  Mange tak for et aktivt og iderigt møde. God arbejdslyst indtil 
  vi ses igen, i Lokalgruppen for det nye

  aktivitets- og mødehus, d. 19.november i det gamle medborgerhus kl. 19.00.

  Referent Judith Andersen