Referat arbejdsgruppens møde 8.5.2018

Rapport fra arbejdsgruppen om Aktivitets- og mødehus i centrum af byen

Som holdt møde på Villingerød gamle skole d. 8.maj 2018

Deltagere:

Gruppe 1: Fra Dronningmølle Borgerforening Ella Bredsdorff

Susanne Eriksen

Birgit Kunningas

Ann Poulsen

Pia Hemlev

Lene Johansen

Susan Whyte

Michael Whyte

 

Gruppe 2: Fra Dronningmølle Borgerforening: Lis Kroghsbo

Regitze Birketoff

Mark Schefferling

Karina Ellefsen

Lea Peters

Christian Gade

Inger for Jan Helge Larsen

Samt formand for Dronningmølle Borgerforening: Henny Green

Sammendrag af de to gruppers ideer og forslag

Ideer til det videre arbejde

Det er vigtigt at finde ud af hvordan der i Græsted, Nødebo og Gilleleje er opnået resultater med etablering af fælleshus o.l.

Forslag til helårs aktiviteter i Dronningmølle kulturhus

Mødested for lokale interessegrupper: Dronningmølle borgerforenings bestyrelse og udgangspunkt for at lokale foreninger kan dannes, når der findes et oplagt mødested, centralt placeret ved Dronningmølle station. Status er at der ikke i dag findes andre lokale foreninger end grundejerforeningerne.

Forslag til aktiviteter evt.  som klubber: bogklub, strikke- håndarbejdsklub, tegne- maleklub for voksne og børn, bordtennis, brætspil, kortspil, bordfodbold, bingo, bordtennis, fysisk træning såsom styrke og balance evt. målrettet ældregruppen, yoga/pilates o.l for alle grupper, EDB/computerkundskab, Syng sammen, kor musikaftener, dans osv.

Herudover skal der ligesom i dag i medborgerhuset i Villingerød være udlejning til større fester, børnefødselsdage m.v. og køkkenet skal være stort nok og indrettet til madlavning

Alle aktiviteter skal have en tovholder eller underviser, ansvarlig for brug af kulturhuset. Endvidere skal der være betaling for deltagelse efter nærmere retningslinjer.

For at få et billede af interessen for at deltage i klubber foreslås det, at der ved Borgerforeningens Sankt hans arrangement kan ske foreløbig tilmelding til de foreslåede klubber.

Kultur og turisme

Kulturtilbud såsom foredrag gerne kombineret med fællesspisning ved frivillig madlavning evt. samarbejde med de omliggende cafeer. Foredrag med fokus på Dronningmølleegnen, historisk, arkæologisk, landbrug, natur, stranden, vilde blomster havebrug, svampe, fiskeri, madlavning med egnens råvarer, foredrag af og om særlige Dronningmølle profiler, så som lokale kunstnere iværksættere, rejseforedrag m.v. 

Vores kommende centralt placerede kulturhus vil styrke lokalsamfundets turisme: Turistinformation, med fokus på Naturpark Kongernes Nordsjælland. Hvad kan man se hvor? Hvordan kommer man dertil? Udstillinger, overnatning m.v .Hvor kan man leje/låne cykler? Apps og foldere. Oplysningstavler etc. 

Koordinering af aktiviteter i lokalområdet udenfor selve kulturhuset.

Opslagstavle /app som oplyser om aktiviteter man kan tilmelde sig: dragefestival, skattejagter, beachvolley, vandreture, cykelture, spejderaktiviteter o.l.  samt kurser osv for forskellige målgrupper (børn, voksne, ældre) mht. tempo og længde og mål. Særligt i ferier.

Der er et meget stort behov for et kulturhus i Dronningmølle

Oplægget vidner om at Gribskov kommune ikke har etableret tilbud for lokalsamfundet i Dronningmølle og de mange deltagere i mødet fortæller om det store behov for tilbud om aktiviteter mv. En særlig målgruppe er den voksende gruppe af ældre fastboende, som er afhængig af transport og har problemer med at komme til kommunens tilbud i Gilleleje og Helsinge især i den mørke tid.

Der er derfor igangsat en dokumentation af sammensætningen af befolkningen i Dronningmølle. Ann Poulsen har tilbudt at indhente oplysninger i Gribskov kommune om aldersgrupper m .v.

Efterskrift

Vi mødes den 23. maj og så må vi prioritere det videre arbejde.  Jeg synes vi skal udsende ovenstående til deltagerne og til de tilmeldte der ikke mødte op på den dejlige forårs/sommeraften, men jeg har ikke mails på Liss gruppe, men mails findes nok på tilmeldingerne den 17. april.

I øvrigt deltog der 9 ud af 18 tilmeldte og så kom der nogle til så vi i alt var 13 deltagere udover tre medlemmer af bestyrelse

Hilsen fra Ella Bredsdorff 

Med venlig hilsen 
Judith Andersen PS. Gruppen vil blive indkaldt igen, når der igen bliver brug for initiativer og ideer hej så længe... flot arbejde.