Referat af møde i arbejdsgrupperne onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00

Foto: Lea Peters


Til stede var: Judith Andersen, Henny Green, Ole Nørretranders, Maj Nilsson, Lis Kroghsbo, Per 
Lauersen, Ann Poulsen, Lea Peters og Jan-Helge Larsen.Referent: Lea Peters

Møde med Home (Henny og Jan-Helge)

Der har været afholdt møde med Home den 16.4 vedr. udfærdigelse af lejekontrakt. (tidligere sendt referat. Ligger også på hjemmesiden).

Der er brug for 5000 kr. + moms til gennemgang af endelig lejekontrakt af praktiserende jurist. Dette vedtages enstemmigt.
Ann har kontakt til en advokat der har fået forhandlet prisen til aftalte beløb. Jan-Helge tager kontakt til advokat i Gilleleje for at som, om prisen evt. kan sættes yderligere ned.

Nyhedsbrev til medlemmer af Borgerforeningen og DM Grundejerforening sendes via mail. Maj og Ann sørger for dette. Nyhedsbrevet skal indeholde oplysninger vedr. opstartsmøde med Jan-Helge og Henny i forbindelse med brug af frivillig hjælp til ombygning af huset.
Der skal laves en liste over navne, mails og tlf.nr.

Henny sender tekst til Maj.
Der skal endvidere tages mål i bygningen, så der kan foretages indkøb til ombygning af butikker og toilet.
Det vedtages at de 36.000 kr. der er fra overført fra lejer i det gamle medborgerhus bruges til dette i første omgang, da det er en ”fri” pulje.
Ole sørger for at føre regnskab for Dronningmøllehuset adskilt fra Borgerforeningen.

Bannere

Hans fra Drømmehuset har tilbud at få lavet bannere vedr. at ”nu bliver Dronningmøllehuset til noget”. Det har en god signalværdi og det er der brug for i forhold til at borgerne i DM tror på det og ønsker at bidrage med arbejde, lån mm.
Maj tager en snak med Hans vedr. dette.

Beplantning på Strandvejen, flag mm.

Det aftales, at vi skal bruge 2 flag til flagstængerne foran huset og 2 vimpler evt., da der er 4 flagstænger. Vi kan få lavet et flag til ca. 1000 kr. stk. og det skal være med det nye logo samt tekst: Dronningmøllehuset. (dette sørger Maj for)

Ann og Maj foreslog, at der skulle gøres pænt omkring huset også for at sende et signal om, at vi allerede er i gang. Ann tager ukrudt og grene. Henny har talt med Ulrich og han holder de 2 små plæner mod stationspladsen med sin lille plæneklipper.
Det blev vedtaget, at blomsterkummerne skal graves ud og sættes stedsegrønt som Buxbom mm. Dem der laver det BESTEMMER!

Flytning af det gamle medborgerhus (Maj og Judith)

2 damer har meldt sig til den 26.5. hvor det er aftalt at være ”store flyttedag”.
Per taler med Rene Jensen (El-installatør), vedr. nedtagning af lamper, varmeblæsere og andet elektronik.

Vi har brug for flyttekasser og Lea annoncerer efter disse på fb samt frivillige hjælpere til nedpakning og flytning. Tingene fra det gamle medborgerhus skal flyttes til Villingebæk Strandvej 663, hvor Ole har lånt plads ud til dette, indtil det nye hus er indflytningsklart.

Tilmelding til pakke-flytte-hjælp meldes til Maj og følgende datoer og tider er i spil: 18.5. kl. 12-19
21.5. kl. 15-19
24.5. kl. 14-19

25.5. kl. 10-19
26.5. kl. 10-19 (storeflyttedag)

Tilføjelse til referat vedr. flytning:
Hvem vil sørge for at samle alle flinteredskaberne i glasskabet i det store lokale sammen i en kasse, kontakte Søren Frandsen eller en anden fra Gilleleje Museum, og fragte redskaberne til museet eller hvor de nu vil have dem hen?
Henvendelse til Maj, hvis man vil stå for den opgave.

Status på PR og FB (Ann og Lea)

Ny hjemmeside er klar til at gå i luften. Lea sørger for at få talt med Brian fra campingpladsen, der har købt domænenavnet, som vi har efterlyst.
Maj sender nyt logo til Lea
Ann gjorde opmærksom på copyright i forbindelse med oplægning af artikler på siden og vi er opmærksom på dette. Jan-Helge tager kontakt til Ugeposten, Claus Johansen mht. tilladelse til dette.Tilføjelse: hjemmesiden er offentliggjort og Jan-Helge har fået svar retur fra Claus Johansen vedr. tilladelse til at lægge artikler vedr. huset. Dette er ikke en mulighed, men vi kan beskrive artiklen og linke til deres hjemmeside.

Øvrige husgrupper

Ide- og aktivitetsgruppe slås sammen og Judith Andersen melder sig til denne gruppe.
Lea modtog forslag fra deltagere til idégruppen fra generalforsamlingen af Judith og Jan-Helge. Lea sørger for at notere og gemme disse forslag.

Eventuelt og aftale om næste møde

Der er ingen grund til at samles alle grupper mere foreløbigt, medmindre dette ønskes specifikt. Hver tovholder sender opdatering til Lea når der er nyt, så det kan lægges på hjemmesiden.
Ann og Maj foreslår fælles opsamlingsmail som nyhedsmail fra samtlige tovholdere regelmæssigt. Maj sørger for at linke til Dronningmøllehuset fra Borgerforeningens side.

Der underskrives foreløbig lejekontrakt.
Der er indtil videre givet tilsagn om 3 deponeringer til køb af hus for i alt Kr. 300.000.

Tak for et godt møde!

Et historisk øjeblik!